Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Spesialisert behandling av alvorlige traumelidelser

Regional enhet for traumebehandling er lokalisert ved Nidaros DPS, St.Olavs hospital. Enheten består av en poliklinikk og en døgnenhet, og tilbyr spesialisert traumebehandling for personer med alvorlige traumelidelser. Les mer om tilbudene gjennom å klikke deg inn på de forskjellige menyvalgene på toppen av siden.

Kartleggingsportal

Samarbeidspartnere