Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Østmarkveien 21
7040 Trondheim

Postadresse: 
St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Nidaros DPS Resepsjon
73 86 54 00

Regional enhet for traumebehandling, døgnenhet
73 86 55 22

Seksjonsleder Eskil Petrovic Weisser
94 84 73 90

Regional enhet for traumebehandling

Samarbeidspartnere