Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Poliklinikk

Poliklinikken har et behandlingstilbud fortrinnsvis for mennesker med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre traumerelaterte lidelser. Dette kan også omfatte personlighetsproblemer hvor traumereaksjoner er en del av symptombildet. Ved sammensatte langvarige lidelser forsøker vi systematisk å utvikle en plan for å samarbeide med andre instanser omkring behandlingen.

Samarbeidspartnere