Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Ansatte poliklinikk

Eskil Petrovic Weisser

Seksjonsleder

KLINIKK OG FORSKNING

Heidi Steen

Psykologspesialist

Grete Romundstad

Psykologspesialist

Gunn Kvalsund

Psykologspesialist

Elma Maksic

Psykologspesialist

Emma Hegg

Psykolog

Lovise Kristoffersen

Psykiatrisk sykepleier

Trude Auren

Psykologspesialist

Tina Haugen

Psykologspesialist

Philippa Houge

Overlege

Julie Rendum Klæth

Psykologspesialist

Samarbeidspartnere