Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Ansatte poliklinikk

Eskil Petrovic Weisser

Seksjonsleder

Lars Loftet

Seksjonssjef

KLINIKK OG FORSKNING

Hans Nordahl

Professor og forskningsleder

Gunn Kvalsund

Psykologspesialist

Anna Skjelbred

Psykologspesialist

Trude Auren

Psykologspesialist

Elma Maksic

Psykologspesialist

Joar Halvorsen

Psykolog, post.doc

Philippa Houge

Overlege

Grete Romundstad

Psykologspesialist

Odin Hjemdal

Professor

Julie Rendum Klæth

Psykologspesialist

Elin Kjevik

Psykolog

Andreas G. Jensen

Psykolog

Samarbeidspartnere