Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

For pasienter

Poliklinikken har et behandlingstilbud fortrinnsvis for mennesker med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre traumerelaterte lidelser. Dette kan også omfatte personlighetsproblemer hvor traumereaksjoner er en del av symptombildet. Ved sammensatte langvarige lidelser forsøker vi systematisk å utvikle en plan for å samarbeide med andre instanser omkring behandlingen.

Vårt primære formål er å tilby utredning, samt fokusert traumebehandling i form av individuell samtaleterapi eller ved gruppeterapi. Per dags dato er gruppetilbudet kun åpent for pasienter som har fullført et individuelt behandlingsforløp ved poliklinikken. Behandlingsmetodene som primært benyttes er metakognitiv terapi, EMDR behandling og Prolonged exposure therapy. Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser vektlegges. I denne forbindelse har det blitt opprettet temakvelder for pårørende om PTSD og rollen som pårørende.

Pasienter som primært lider av akutte psykiatriske tilstander, alvorlig rus (rusavhengighet), bipolare lidelser eller psykoselidelser er ikke enhetens målgruppe. Dersom tilstandene er godt stabilisert kan det likevel gjøres individuelle vurderinger.

Henvisning:
Spesialpoliklinikken tar primært i mot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten innen helseregionen. 

Samarbeidspartnere