Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Regionalt traumeseminar 2016

Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS arrangerte 3. og 4. november 2016 Regionalt traumeseminar ved Scandic Hell, Stjørdal. Seminaret ble arrangert i samarbeid med RVTS.

Med over 100 påmeldte samt faginnlegg og workshops med høy kvalitet, ble dette to flotte dager med gode drøftinger og mye nettverksbygging.

Dette er første gang vi arrangerer et regionalt traumeseminar, men vi er innstilte på å gjøre dette til en årlig begivenhet. Vi håper vi neste år vil se enda flere påmeldte, mer informasjon om 2017-seminaret vil komme straks et nytt program er lagt.

Samarbeidspartnere