Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Veiledning

Veiledningstilbudet «Utredning og behandlingsstøtte» er en funksjon som har blitt utarbeidet etter kartlegging av behov i regionen. Kartleggingen skjedde innledningsvis via epost-forespørsel og ble ytterligere konkretisert gjennom direkte møter med en rekke behandlingsenheter både i Nord-Trøndelag og i Møre og Romsdal.

«Utredning og behandlingsstøtte» innebærer at lokale behandlere kan ta kontakt med Nidaros DPS for å få drøftet saker man arbeider med / motta veiledning på sak. Vi åpner for gjentatte henvendelser på samme sak slik at støtte over tid blir muliggjort. Dette gjelder både utredning og behandling, og i alle faser av behandlingsforløpet. Det påbeløper ingen utgifter ved bruk av denne tjenesten.

Tjenesten er tilgjengelig gjennom telefon, men også Skype eller videokonferanse er mulige kommunikasjonsmetoder. Behandlere i regionen kontakter NDPS og avtaler hvordan kontakten best kan gjennomføres.  Tlf. nummer for å benytte seg av tjenesten:  73 86 55 22

Samarbeidspartnere